Таекуон-до за Деца

КАКВО ДАВА ТАЕКУОН –ДО НА ДЕЦАТА?

Заниманията с бойни изкуства винаги е привличало внимание и интерес, както при децата така и при вече „порасналите деца” . Заниманията  по таекуон-до  се водят от специално подготвени за работа с деца инструктори по методи, съобразени с възрастовата педагогика. Тренировките за най- малките е  под формата на игри, така децата възприемат заниманията по един забавен начин. В процеса на тренировките децата заучават дисциплина, самоувереност, партньорство, феър плей, самостоятелност и отговорност. Развиват комплексно качествата ловкост, издръжливост, сила,  бързина, гъвкавост и подобряват своята координация, концентрация на вниманието. Чрез тренировките по таекуон-до децата насочват в правилна посока енергията си. Бойното изкуство е подходящо както за момчета така и момичета, спортът е възможност да се имаш нови приятели. Под въздействие на тренировките, децата усъвършенстват физиката, техниката, духа и характера си.

Таекуон-до е модерно бойно изкуство из началото си създанено за корейската армия. Базирано на знания и умения от те кион, субаг ки, карате и други бойни изкуства. Корейското таекуон-до е научно обоснован способ за използване на собсвеното тяло самоотбрана и самоусъвършенстване, за разширяване на диапозана на човешките възможности. Като умение за водене на ръкопашен бой, таекуон-до се базира на използването на естествените оръжия на тялото – крака, ръце, глава, лакти, колена.

  • В основата на техниката му са залегнали принципите на биомеханиката , позволяващи човешките крайници да бъдат използвани с максимална ефективност за защита и нападение.
  • Като бойно изкуство то е насочено към постигане на перфектен баланс между съзнание и тяло, и хармонизиране на физическите, енергетичните, емоционални и духовни качества на личността.