Таекуон-до

Тренировки по Таекуон-до

Таекуон-до е модерно бойно изкуство из началото си създанено за корейската армия. Базирано на знания и умения от те кион, субаг ки, карате и други бойни изкуства. Корейското таекуон-до е научно обоснован способ за използване на собсвеното тяло самоотбрана и самоусъвършенстване, за разширяване на диапозана на човешките възможности. Като умение за водене на ръкопашен бой, таекуон-до се базира на използването на естествените оръжия на тялото – крака, ръце, глава, лакти, колена.

  • В основата на техниката му са залегнали принципите на биомеханиката , позволяващи човешките крайници да бъдат използвани с максимална ефективност за защита и нападение.
  • Като бойно изкуство то е насочено към постигане на перфектен баланс между съзнание и тяло, и хармонизиране на физическите, енергетичните, емоционални и духовни качества на личността.