СЪЩЕСТВУВА НАСТОЯЩЕТО

„…Не трябва да си почивате през време на дзадзен нито пък, когато тренирате бойно изкуство. Да го правите половинчато не е добре; вие трябва да го извършите изцяло, да му се отдадете напълно. Не трябва да ни остава в запас каквато и да е енергия. Концентриране означава тотално, пълно освобождаване на енергия; същото би трябвало да бъде с всяко едно действие в живота ни. В настоящия свят това, което виждаме, е противоположното: млади хора, наполовина живи, наполовина мъртви. И така е всичко, което правят…
…Ако се опитате да пестите енергия в боя, вие не можете да победите. Това е една тайна на бойните изкуства. Не можем да разчитаме единствено на техниката… Бойните изкуства не са театър или забавление. Тайната на бойните изкуства е в това, че няма победа и няма поражение. Вие не можете нито да победите, нито да бъдете победени. При спорта това не е така. При спорта времето съществува. При бойните изкуства съществува единствено настоящето…”
Из „Дзен в бойните изкуства”