PRE-ТЕСТ – СИЛОВ ТЕСТ

 

✅✅✅На 6 август, неделя, в залата на ABC FIGHT CLUB на Националния стадион „Васил Левски“ ще се проведат:

➡️PRE-TEST - ЧЕРНИ КОЛАНИ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ за кандидатите за степен по таекуон-до от I-ви дан нагоре;

➡️ИЗПИТ СИЛОВ ТЕСТ за покрилите тази година 3, 2, 1 гуп, които са над 15 години;

????ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ – ДО 28 ЮЛИ 2023 Г.

В следващите редове представяме подробности за PRE-TEST в частта „силов тест“.

✔️Силовият тест (кор. вийрьок) включва чупене на дъски и керемиди с точно определени удари от правилна стойка.

✔️Целта на силовия тест е кандидатът да покаже на практика умения при прилагане на теория на силата, концентрация, специфичните ударни повърхности в таекуон-до и др.

✔️Успешното изпълнение на чупенето показва реално резултата от годините тренировки за сила и правилна техника.

✔️На силов тест се явяват задължително всички кандидати за черни колани, които към годината на провеждане навършват 15 г.

????Преди всеки удар може да се направят най-много две премервания.

???? Има до два опита за всеки удар, които започват и завършват със стойка (ниунджа соги пакат палмок деби макги или анън соги пакат палмок деби макги). Викът по време на удар е по желание.

✔️Силовият тест се използва в състезания (по точно определен правилник) и демонстрации, където може да бъде разнообразен с чупене на тухли, ледени кубчета, стъклена бутилка и др.

????Тренировки за силов тест: сряда 19.30 – 21.00 ч и неделя 12.15 – 13.45 ч

⬆️⬆️⬆️ИЗИСКВАНИЯ ЧЕРНИ КОЛАНИ

Мъже????

1. ап чумок - турски керемиди 10 бр.

2. дунг чумок - турски керемиди 5 бр.

3. сонкаль дунг - турски керемиди 5 бр.

4. палькуп - турски керемиди 12 бр.

5. сонкаль - турски керемиди 10 бр.

ДЪСКИ

6.тора йоп чаги – дъска 4 см. 30х30 см.

7. дольо чаги - дъска 3 см. 30х30 см.

Жени????

1. сонкаль – 5 бр. турски керемиди

2. палькуп – 6 бр. турски керемиди

ДЪСКИ

3. йоп чаги – дъска 3 см. 30х30 см.

4. тора йоп чаги – дъска 3 см. 30х30 см.

5. дольо чаги – дъска 2 см. 30x30

⬆️⬆️⬆️ИЗИСКВАНИЯ ЧЕРВЕНИ КОЛАНИ

Мъже

1. ап чумок - турски керемиди 5 бр.

2. дунг чумок - турски керемиди 3 бр.

3. сонкаль дунг - турски керемиди 3 бр.

4. палькуп - турски керемиди 6 бр.

5. сонкаль - турски керемиди 5 бр.

ДЪСКИ

6.тора йоп чаги – дъска 3 см. 30х30 см.

7. дольо чаги - дъска 2 см. 30х30 см.

Жени

1. сонкаль – 4 бр. турски керемиди

2. палькуп – 5 бр. турски керемиди

ДЪСКИ

3. йоп чаги – дъска 2 см. 30х30 см.

4. тора йоп чаги – дъска 3 см. 30х30 см.

5. дольо чаги – дъска 2 см. 30x30

✔️Всички материали за силовия тест – керемиди, тухли и дъски - се осигуряват от клуба срещу заплащане.

За още информация се обърнете към инструкторите.