PRE-TEST - ЧЕРНИ КОЛАНИ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ

На 6 август, неделя, в залата на ABC FIGHT CLUB на Националния стадион „Васил Левски“ ще се проведат:

PRE-TEST - ЧЕРНИ КОЛАНИ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ за кандидатите за степен по таекуон-до от I-ви дан нагоре;

  • ИЗПИТ СИЛОВ ТЕСТ за покрилите тази година 3, 2, 1 гуп, които са над 15 години;

За участие в тях е необходимо предварително ЗАПИСВАНЕ при инструкторите на групите.

В следващите редове представяме подробности за PRE-TEST ЧЕРНИ КОЛАНИ и за раздела ФОРМИ (ТУЛ), който винаги се включва в него.

PRE-TEST ЧЕРНИ КОЛАНИ - предварителните изпити за черни колани (междинни вътрешни изпити) са практика в редица таекуон-до школи по света. ABC FIGHT CLUB е първият, който ги практикува в България от 2018 г.

В различните години PRE-TEST включва различни раздели на таекуон-до. През 2023 г. ще бъде в разделите: ФОРМИ, СИЛОВ ТЕСТ, ХОСИНСУЛ, МАТСОГИ – договорен спаринг. 

Тъй като интервалите от време между отделните данове са от 2 и повече години, предварителните изпити дават възможност за:

 

  • реална оценка за нивото на собствените им възможности към момента на провеждане;
  • кандидатите да поддържат и практикуват в стресови условия форми, техники от силов тест и др.;
  • преценка за наученото до момента, коригиране на знанията и попълване на пропуските;
  • развиване на физически и психически качества;

 

РАЗДЕЛ ФОРМИ (ТУЛ)

За I дан

Чунг Мо

За II дан

Куан Ге, По Ун, Ге Бек

За III дан

Юи Ам, Чунг Джанг, Джуче, Ко Данг

За IV дан

Сам Ил, Ю Син, Чой Йонг

За V дан

Йон Ге, Ул Чи, Мун Мо

***

През 2023 г. на PRE-TEST пробно ще се даде възможност и за изпълнение на формите на таекуон-до GTF, както следва:

ФОРМИ GTF (ХИОНГ)

За 5 гуп – Чи Сан

За 1 гуп – Дан Гон GTF

За I дан – Джи Гу

За III дан – Джук Ам

Основни критерии при изпълнение на ФОРМИ:

  • Правилно техническо изпълнение (позиции, височини, правилна подготовка и техника)

Допълнителни критерии:

  • Ритъм, сила, баланс, поглед, дишане;
  • Обяснения на изпълнението на позиции и техники от формите;
  • Наименование и значение на формите, брой техники, диаграма
  •  

Доколкото кандидатите за данове са се занимавали по-продължително време с таекуон-до, от тях се очаква правилно техническо изпълнение и задълбочени познания върху методиката на тренировка на тул и върху терминологията в тул.

*На PRE-TEST кандидатите изпълняват всички форми за следващата степен или форми, посочени от инструктора, от Чон Джи нататък.

*Предварителният изпит е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички черни колани, които желаят да се явят на изпита за следващи степени тази година, и силно препоръчителен за останалите.

 

***За теорията на формите в таекуон-до може да ползвате книжните издания на ABC FIGHT CLUB.