Готов е новия календар на ABC Fight Club за 2022г.

Готов е новия календар на ABC Fight Club за 2022г.,може да го получите от инструкторите на групите или в зала 5 Б на националния стадион "Васил Левски".