Табата зала ВИАС

Табата зала ВИАС

СОФИЯ бул. "Драган Цанков" 2, спортна зала ВИАС

Групи

За тренировки

ГРУПА ПО ТАБАТА ВИАС

График
Понеделник

 Табата

Елена Недева

Залата е в ремонт

Задължителна екипировка за пълноценна тренировка:
Тениска на клуба, спортен екип, кърпа, вода. Не се допуска да се тренира гол или по потник ! По време на тренировка и в залата не се използват телефони и други средства за комуникация.

 

Треньор

Елена Недева

Треньор +359 896663398
abctkd@gmail.com