ГРУПА ПО ТАБАТА

 

Сряда

 Табата

Елена Недева

Лятна ваканция

Задължителна екипировка за пълноценна тренировка:
Тениска на клуба, спортен екип, кърпа, вода. Не се допуска да се тренира гол или по потник ! По време на тренировка и в залата не се използват телефони и други средства за комуникация.