ГРУПА ПО КИКБОКС ЗА ДЕЦА 4-9 ГОДИНИ

ГРУПА ПО КИКБОКС ЗА ДЕЦА 4-9 ГОДИНИ

Задължителна екипировка за пълноценна тренировка:
Тениска на клуба, боксови ръкавици 8-10oz, протектор за уста, бинтове за бокс, протектори за крака с покрити пръсти. Може да използвате също и уредни ръкавици за чувал, протектор за слабините, каска. Не се допуска да се тренира гол или по потник ! По време на тренировка и в залата не се използват телефони и други средства за комуникация. Екипировката може да закупите в залата на клуба.

Вторник Четвъртък

 Кикбокс

 Александра Димитрова 

16:00-17:00

 

 Кикбокс

 Александра Димитрова 

16:00-17:00