ЗАЩО ДА ТРЕНИРАМ???

За да се чувствате пълноценни в създалата се напрегната, "пандемична" ситуация е важно да намерите начин да разпускате физически и психически. Бойните спортове ни тренират точно на това, да бъдеш адекватен в сложни и екстремни ситуации. Спортът ни калява изгражда здрави тела и стабилна психика.

????Бойните спортове могат да дадат много на подрастващите и на всеки които иска да изгради и усъвършенства личността си. Ако практикувате боен спорт то със сигурност ще придобиете качества, който ще са ви необходими не само в залата и състезанията. Физическата сила, която придобивате постепенно ще изгражда самочувствието ви. Ще се научите на самоконтрол и дисциплина – отличителни белези на всяка успешна личност. Придобиват се умения за самозащита за мъже, за жени, деца...

В залата докато се учите на правилата в бойния спорт, тренирате тялото и умът си, развивате и редица положителни качества...

????Търсете начин да спортувате, това ще повиши имунитета Ви и ще запази психиката Ви!