ЗА „БАЩАТА НА ТАЕКУОН-ДО В КАНАДА“ И „ПИОНЕРИТЕ НА ТАЕКУОН-ДО“

☑️На вчерашния 27 ноември в редица социални медии, свързани с таекуон-до, излезе кратко съобщение за смъртта на грандмайстор Парк Чунг Со (Park Jong Soo), определен като една от „легендите на таекуон-до“, отдаден на бойното изкуство, последователите и учениците си.

⬆️Той е един от 12-те корейски майстори, известни в един период като „Пионерите на таекуон-до“. Следващият текст на български език беше готвен за един от другите в 12-тицата – грандмайстор Парк Джун Те (Park Jung-tae), основателя на GTF – Global Taekwon-do Federation.

⬆️Междувременно днес дойде съобщението за смъртта на грандмайстор Парк Чунг Со (1941 - 2021). За европейците името му се свързва с разпространението на таекуон-до във ФРГ – Федерална Република Германия, където е инструктор през 1965 г. и в Нидерландия, където през 1968 г. създава Асоциацията по таекуон-до на Нидерландия. В Канада, където се установява впоследствие, е наричан „бащата на таекуон-до“. Има 9 дан в таекуон-до. През 1973 г. отново предприема пътувания в различни страни в Европа и Близкия Изток, за да промотира таекуон-до по вече утвърдения начин.

✅Публикуваме следващите извадки за дейността на т.нар. Пионери на таекуон-до по няколко причини:

- с намерението да припомним за един етап от развитието на съвременното корейско бойно изкуство;

- като опит да разясним защо днес светът на таекуон-до отбелязва с такава ангажираност кончината на грандмайстор Парк Чунг Со;

- защото реално практикуваме таекуон-до и познаването на произхода и утвърждаването на методиката и философията му са част от принципите, заложени в нематериалното наследство на Енциклопедията на таекуон-до.

✅В съвременната история, до голяма степен и митология около таекуон-до, съществуват 12 практикуващи, известни като „майстори“, „оригинални майстори“ или – „пионерите на таекуон-до“. На латиница, по азбучен ред всички, те са:

Choi Chang Keun, Choi Kwang Jo, Han Cha Kyo, Kim Jong Chan, Kim Kwang Il, Kong Young Il, Park Jong Soo, Park Jung Tae, Park Sun Jae, Rhee Chong Chul, Rhee Chong Hyup и Rhee Ki Ha.

✅Т.нар. Пионери на таекуон-до представлява група от 12 корейски таекуон-до майстори, известни с изключителната си техника в таекуон-до, физика, издръжливост и сходен метод на преподаване. Те са подбрани и обучавани по една и съща система, едновременно, в началото на 60-те години на ХХ век, от т.нар. КТА – Корейската таекуон-до асоциация. Целта е след като получат еднакво обучение по методиката на таекуон-до, те да участват активно, с държавна подкрепа, при представянето и разпространението на таекуон-до по света.

✅Дейността на т.нар. Пионери (в случая думата е със значение на първооснователи, основоположници) представлява стройна система за обучение и промотиране на физическите и философските принципи на таекуон-до. Тя включва демонстрации (както са описани в Енциклопедията), срещи с отговорни местни представители в съответната страна, лобиране, търсене на съмишленици така, че цялата система на таекуон-до с нейните степени, школи, международни събития да бъде одобрена, призната и да получи възможност за развитие. В продължение на години това е сложна система, в която се преплитат източна философия, политическа доктрина, бойно изкуство, личностни физически и психически качества и много фактори, породени от разнообразието на тогавашния свят.

✅12-те са подбирани, обучавани и промотирани лично от създателя на таекуон-до генерал Чой Хонг Хи, впоследствие създател на ITF – таекуон-до федерацията, който е подкрепян в тази дейност от Нам Те Хи (той става основоположник на таекуон-до във Виетнам).

Седем от 12-те инструктори следващите години си намират място в Северна Америка и Канада; трима в Европа (ФРГ – грандмайстор Парк Джун Со, Италия и Обединеното Кралство) и двама в Австралия.

✅Гранд майстор Парк Джун Те (1943/1944 - 2002), за когото ще разкажем друг път, е един от тези 12 специално подбирани ученици на генерала. Около тях впоследствие се развива тезата за преподаването на т.нар. оригинално таекуон-до (поради което са известни и като т.нар. „истински или original masters of taekwon-do”). Впоследствие, поради политически и личностни съображения и усложнени отношения, включително и със създателя на таекуон-до генерал Чой Хонг Хи, се появяват нови, следващи т.нар. „оригинални или истински“ последователи на таекуон-до, по вече установената от първите система.

✅Въпросните 12 личности са първите, които официално се представят пред света с името „таекуон-до“, работят за налагането му и допринасят за създаването на единната методика на обучение в школите. Всички те са изучавали различни бойни изкуства и са имали инструкторски и майсторски степени в други от тях.

⬆️До голяма степен демонстрациите, гостуванията, срещите в различни страни през 60-те, 70-те, 80-те години са преминавали по сходен модел; някои са били по-активни и с имената им са свързани и първите таекуон-до състезания, други участват в създаването на националните структури по таекуон-до – федерации и асоциации и др.

***