ТАЙНИ НА МАЙСТОРСТВОТО В ТАЕКУОН-ДО

В Таекуон-до само старание и активни тренировки не водят към качествено овладяване на техниката. Наставленията на неквалифициран или неграмотен инструктор са по-лоши от липсата на инструктор въобще. Движения, които не са научно обосновани, не само се характеризират с ниска ефективност, но после трябват значителни усилия за поправяне на грешно заученото.

От друга страна, под квалифицираното ръководство на компетентен инструктор преподаващ честно и самоотвержено, в сравнително кратък срок и с малки усилия се усвоява истинската техника на Таекуон-до.

Трениращият трябва:

1.Подробно да изучи теорията на силата и на мощта.

2.Ясно да разбира целта и техниката на изпълнение на всяко едно движение.

3.Хармонично да обединява движението на очите, ръцете, краката и дишането в едно съгласувано действие.

4.За атака на всяка уязвима точка от тялото да използва правилната техника.

5.Да знае правилното направление на движението и разстоянието до съперника за всеки вид атака или блок.

6.Да държи ръцете и краката леко присвити и отпуснати по време на движението.

7.С редки изключения, всяко движение започва с леко засилване отзад напред. Движението не трябва да прекъсва докато не достигне целта си.

8.Правилното използване на пружиниращите движения от коленните стави придава траектория на движението под формата на вълна (синусоида).

9.Да изпълнява рязко издишване при всеки удар, с изключение на сериите от удари.

Из "Енциклопедия по Таекуон-до" от ген.Чой Хонг Хи

Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора