ТАЕКУОН-ДО И ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЧАСТ 2

Вследствие на тренировките, се нормализира теглото на тялото, наблюдава се увеличение на мускулната тъкан и спадане на мастната тъкан при пълните хора.

Вследствие на тренировките, се нормализира теглото на тялото, наблюдава се увеличение на мускулната тъкан и спадане на мастната тъкан при пълните хора. Занятията по Таекуон-до са средно интензивни - имат среден разход от порядъка на 600 калории за час. След като от разхода на 3500 калории се губи по един фунт от теглото (бел.ред. около половин килограм), става очевидно, че при практикуване на Таекуон-до 6 часа в седмицата, човек ще губи всяка седмица по един фунт ”излишно” тегло.

            Заниманията с Таекуон-до развиват следните качества, способстващи достигането на успех при практикуването на различни видове спорт.

  1. Мускулна сила.
  2. Способност мигновенно да се започне движението.
  3. Способност бързо да се измени посоката на движението.
  4. Способност бързо да се прирвижва тялото в пространството.
  5. Еластичност на мускулните връзки.
  6. Периферно зрение.
  7. Концентрация на вниманието.
  8. Разбиране механизъма на техниките и движението на тялото.

            За да се ”фокусира” цялата сила на тялото в една точка, трябва да се овладее мускулната сила, способността за координация, а така също и способността за мигновено започване на движението. Основната техника и формите – тул спомагат за развиването на ловкост, умение бързо да се променя посоката и да се започва ново движение. Спарингът развива периферното зрение и концентрацията.

Редовните тренировки са свързани със системното разгряване на мускулите и на ставите, увеличаване на кръвообращението. Изпълнението на упражненията развива подвижност на ставите, еластичност на сухожилията, което спомага да се избягват травмите на тренировки.

В края на тренировката задължително трябва да се изпълняват упражнения за нормализиране на кръвообращението в мускулите, след тежките физически натоварвания. Ако не се прави това, се стига до чувство на дискомфорт и „одървяне“.

Методиката на разгрявката, изпълнението на дихателни упражнения и на упражнения, завършващи тренировката – това е още един пример за ефективното включване на достиженията на биомеханиката и на физиологията в системата на подготовката в Таекуон-до.

Атакуващият вик в Таекуон-до също има физиологическа основа. Освен, че служи за деморализация на противника, по време на вика се напряга долната част на коремната преса, което намалява вероятността от травма в случай на неочаквана атака в тази област. Викът, който съпровожда движенията едновременно с пълното издишане на въздуха, води до приток в белите дробове на нов свеж въздух, подобрява ритъма на дишането и увеличава обема на белите дробове.

Аналогична картина може да се наблюдава в тежката атлетика и в борбата. Рязкото издишане на въздуха и издаваният с това движение гръден вик служат за освобождаване от силното напрежение вътре в гръдния кош от натрупаното и задържано количество въздух, което в противен случай може да стане причина за увреждане на жизнено важни органи.

            Тренировките по Таекуон-до са подходящи за мъже, жени и деца. Таекуон-до подпомага развитието на двигателната система и на нервната система, на вниманието, на концентрацията, подобрява възприятията, развива тялото, повишава обема на кислород в сърцето, развива координация на движенията, която е важна за каквато и да е физическа дейност.

            Като се имат предвид очевидните преимущества на този вид бойно изкуство (овладяване на прийоми на самозащита, получаване на удовлетворение от практикуването на техники от древно бойно изкуство), изглежда напълно закономерно, че с времето Таекуон-до става неотменна част от живота на тези, които се занимават с него.

Из "Енциклопедия по Таекуон-до" от ген.Чой Хонг Хи