ПРИНЦИПИ НА ТАЕКУОН-ДО

Таекуон-до Джунг Шин

ПРИНЦИПИ НА ТАЕКУОН-ДО
(Таекуон-до Джунг Шин)
Таекуон-до се основава на следните принципи:
Почтителност (Йе Уи)
Честност (Йом Чи)
Упоритост (Ин Не)
Самообладание (Гук Ки)
Непоколебим дух (Бек Джоль Буль Гуль)      

 

Разяснение на принципите на Таекуон-до

            Успехите или неуспехите в Таекуон-до много зависят от това - как трениращият разбира и прилага на практика принципите на Таекуон-до, служещи за ръководство на всеки, сериозно занимаващ се с този вид бойно изклуство.

ПОЧТИТЕЛНОСТ

Може да се каже, че почтителността се явява неписан закон, препоръчван от древните учители като философия в качеството на средство за пречистване на човечеството в процеса на изграждане на хармонично общество.

            Формирайки своя характер, трениращите Таекуон-до са длъжни да практикуват следните проявления на почтителност, включвайки ги като задължителен елемент в тренировъчния процес.

1.Да се развива дух на взаимоуважение.

2.Да се борят със своите лоши навици.

3.Да бъдат вежливи.

4.Да се поддържа атмосфера на справедливост и хуманизъм.

5.Да се съблюдава йерархията в отношенията между трениращите и инструктора, начинаещите и квалифицираните, старите и младите.

6.Да се държи в съответствие с приетия етикет.

7.Да се уважава положението на другите.

8.Да се отнася към другите честно и открито.

9.Да се въздържа от приемането или връчването на подаръци във всички случаи, когато това може да бъде изтълкувано погрешно.

 

ЧЕСТНОСТ

            В Таекуон-до значението на тази дума донякъде се отличава от тълкуванието и в речниците. Всеки е длъжен да може да отличава правилното от грешното и в случай че постъпи погрешно, да изпитва угризение на съвестта.

            По-долу са приведени примери, илюстриращи недостатъците на честността.

1. Опити за преподаване на невярна техника от инструктора, поради липса на знание или безотговорност.

2. Използване на подпилени или предварително сцепени дъски при демонстрация на силов тест.

3.  Опити на инструктора да ”маскира” недостатъците на своята техника, като създава добри условия за тренировка.

4. Подкупване на инструктора.

5.Опити от страна на трениращите да получат по-висока степен за осъществяването на грозни намерения или за демонстриране на своето превъзходство.

6. Инструктор, преподаващ Таекуон-до единствено в името на удовлетворяване на собствените материални изгоди.

7. Игнориране мнението на начинаещите.

 

УПОРИТОСТ

            Древните хора са казвали: ”Упоритостта води към съвършенство”. За да постигнеш нещо, е необходимо да си го поставиш за цел, която да осъществиш с постоянство.

            Една от тайните на майсторите на Таекуон-до гласи: „Упорито преодолявай всички трудности”. А Конфуций е казал: ”Този, който не е упорит на младини, рядко постига успех, когато порасне”.

 

САМООБЛАДАНИЕ

            Самообладанието е важно както в тренировъчната зала, така и във всекидневния живот. Изгубването на самоконтрол по време на спаринг, може да доведе до много сериозни последствия. Неотзивчивостта в групата е проява на лош самоконтрол.

            Лао Дзъ е казал: ”Силният - това е този, който умее да побеждава себе си, а не другия”.

 

НЕПОКОЛЕБИМ ДУХ

            Трениращите Таекуон-до са длъжни да бъдат честни и искрени, да не се боят от нищо, да проявяват непоколебим дух, независимо от това, кой е противникът или колко много са противниците.

Из "Енциклопедия по Таекуон-до" от ген.Чой Хонг Хи