PRE-TEST ЧЕРНИ КОЛАНИ 2021

На 08 август 2021 г.неделя, от 09.00 часа, в залата на ABC FIGHT CLUB на Национален стадион „Васил Левски“, ще се проведе предварителен изпит за черни колани, които са I-ви, II-ри, III-ти, VI-ти, V-ти дан

ФОРМИ (ТУЛ)

За I-ви дан:

Чунг Мо

Всички предходни форми от Чон Джи до Чунг Мо

За II-ри дан:

Куан Ге, По Ун, Ге Бек

Всички предходни форми от Чон Джи до Чунг Мо

За III-ти дан

Юи Ам, Чунг Джанг, Джуче,

За IV-ти дан

Сам Ил, Йо Син, Чой Йонг

Всички предходни форми (тул) от Чон Джи до Ге Бек

Задължителни критерии за оценка на формата: Правилно техническо изпълнение на формата (позиции, височини, правилна подготовка и техника)

Допълнителни критерии за оценка на формата:

Сила, баланс, поглед, дишане

В частта „Теория“ задължително е да се знаят:

Наименование и значение на формите, брой движения, диаграма, основна терминология

Обяснения на изпълнението на позиции и техники от формите

На предварителния изпит кандидатите изпълняват всички форми, които се изискват за изпит за съответната степен (дан), за която кандидатстват.

Целта на изпита по форми е кандидатите да поддържат и надграждат наученото в една от основните таекуон-до дисциплини. Доколкото кандидатите за следващи данове се предполага, че са се занимавали по-продължително време с таекуон-до, от тях се очакват правилни технически изпълнения и задълбочени познания върху методиката на тренировка на тул и върху теорията на тул като цяло.