Pre-Test Черни Колани 2020

На 09. август 2020 г.неделя, от 10.00 часа, в залата на ABC FIGHT CLUB на Национален стадион „Васил Левски“, ще се проведе предварителен изпит за черни колани, които са I-ви, II-ри, III-ти, VI-ти, V-ти дан .

Предварителният изпит е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички черни и червени колани, които желаят да се явят на изпита за следващи степени през 2020г.
Предварителните изпити за черни колани (междинни вътрешни изпити) имат за цел да покажат на кандидатите докъде са стигнали и какво още им е необходимо. Те са практика в школи по таекуон-до по света. Доколкото интервалите от време между отделните данове са значително по-дълги (от 2 и повече години), предварителните изпити дават на участниците в тях:
реална оценка за нивото на собствените им възможности към момента на провеждане;
възможност да поддържат и практикуват в стресови условия по-редки техники като силов тест и специална техника;
преценка за точността на наученото до момента;
коригиране на знанията и попълване на пропуските;
Предварителният изпит тази година ще бъде в разделите – ФОРМИ, СИЛОВ ТЕСТ, САМОЗАЩИТА. Подготовката за всички останали раздели от изпита за степени си остава ангажимент на кандидата.
Записването за предварителния изпит е до 02 август,

ФОРМИ (ТУЛ)

За I-ви дан:
Чунг Мо
Всички предходни форми от Чон Джи до Чунг Мо

За II-ри дан:
Куан Ге, По Ун, Ге Бек
Всички предходни форми от Чон Джи до Чунг Мо

За III-ти дан
Юи Ам, Чунг Джанг, Джуче,
За IV-ти дан
Сам Ил, Йо Син, Чой Йонг
Всички предходни форми (тул) от Чон Джи до Ге Бек

Задължителни критерии за оценка на формата: Правилно техническо изпълнение на формата (позиции, височини, правилна подготовка и техника)
Допълнителни критерии за оценка на формата:
Сила, баланс, поглед, дишане
В частта „Теория“ задължително е да се знаят:
Наименование и значение на формите, брой движения, диаграма, основна терминология
Обяснения на изпълнението на позиции и техники от формите
На предварителния изпит кандидатите изпълняват всички форми, които се изискват за изпит за съответната степен (дан), за която кандидатстват.
Целта на изпита по форми е кандидатите да поддържат и надграждат наученото в една от основните таекуон-до дисциплини. Доколкото кандидатите за следващи данове се предполага, че са се занимавали по-продължително време с таекуон-до, от тях се очакват правилни технически изпълнения и задълбочени познания върху методиката на тренировка на тул и върху теорията на тул като цяло.

СИЛОВ ТЕСТ

Всички материали за силовия тест – керемиди, тухли и дъски - се осигуряват от клуба срещу заплащане. За повече информация се обърнете към инструкторите.

На чупене се явяват задължително всички кандидати за черни колани, които към датата на провеждането на силовия тест са навършили 16 години. Не се допускат изключения във връзка с твърдения за специфична работа с ръцете, страх от физическо нараняване и др.

Всеки кандидат има право на две премервания и два опита за всеки удар, които започват и завършват със стойка (ниунджа соги пакат палмок деби макги или анън соги пакат палмок деби макги). Викът по време на удар е по желание

ЦЕЛТА на силовия тест е кандидатът да покаже на практика познанията върху теория на силата и специфичните ударни повърхности в таекуон-до. Силовият тест се използва в състезания и демонстрации. Освен това успешното изпълнение на чупенето показва реално резултата от годините тренировки за сила и правилна техника