PRE-TEST ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ КОЛАНИ 2022

На 14 август 2022 г.неделя, от 09.00 часа, в залата на ABC FIGHT CLUB на Национален стадион „Васил Левски“, ще се проведе предварителен изпит по Таекуон-до за черни колани, които са I-ви, II-ри, III-ти, VI-ти, V-ти дан и 1,2,3 гуп

Предварителният изпит е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички черни и червени , сини колани, които желаят да се явят на изпита за следващи степени през 2022/2023г.

Предварителните изпити за черни колани (междинни вътрешни изпити) имат за цел да покажат на кандидатите докъде са стигнали и какво още им е необходимо. Те са практика в школи по таекуон-до по света. Доколкото интервалите от време между отделните данове са значително по-дълги (от 2 и повече години), предварителните изпити дават на участниците в тях:

реална оценка за нивото на собствените им възможности към момента на провеждане;

възможност да поддържат и практикуват в стресови условия по-редки техники като силов тест и специална техника;

преценка за точността на наученото до момента;

коригиране на знанията и попълване на пропуските;

Предварителният изпит тази година ще бъде в разделите – ФОРМИ, СИЛОВ ТЕСТ, . Подготовката за всички останали раздели от изпита за степени си остава ангажимент на кандидата.

Записването за предварителния изпит е до 07 август,