Новия календара на ABC FIGHT CLUB за 2021 година

Календара на ABC FIGHT CLUB за 2021 година е в наличност. Може да го получите в залата на ABC FIGHT CLUB на Националния стадион "Васил Левски".,сектор Б, зала 5 Б.