„…Интуиция и действие трябва да стават едновременно

„…Интуиция и действие трябва да стават едновременно. При практиката на Будо не може да има съзнателна мисъл - време за мислене няма нито миг. Щом човек действа, намерения и действие трябва да бъдат едновременни. Ако се колебаете, тогава работи единствено предната част на мозъка; докато би трябвало предната част на мозъка и действието да съвпадат, мигновено.

За което разказва легендата: Веднъж един самурай, голям майстор, тръгнал на път, за да изучи тайната на боя с меч. В полунощ се запътил към светилище, изкачил дългите стълби до него и отдал почит на божеството на храма. Връщайки се надолу усетил, че нещо се спотайва под едно голямо дърво - чудовище. Интуитивно извадил меча си и мигновено го убил - той го убил несъзнателно. Не божеството му съобщил тайната, а благодарение на опитността, при връщането си от светилището самураят усетил опасността...”

Из „Дзен в бойните изкуства”