ФИЛОСОФИЯ НА ТАЕКУОН-ДО

Философията на Таекуон-до се основава на етични, морални и духовни принципи, на чиято основа хората може да живеят заедно, в хармония.

ФИЛОСОФИЯ НА ТАЕКУОН-ДО

(Ген. Чой Хонг Хи)

            През последните години се наблюдава ръст на жестокостта и загуба на морални принципи, сред всички слоеве на обществото и особено сред младежите. Редица са причините, които водят до това. Много психолози смятат, че този проблем, е резултат от чувството за безсилие. Други анализатори твърдят, че тези объркани хора са разочаровани елементи в общество, което те считат за лъжливо, материалистическо и абсурдно, съществуващо в свят на войни и упадък. За съжаление, много хора, вместо конструктивно да канализират своята енергия и потенциал към съзидание, изпадат в сляп гняв, разрушават, а не създават или просто бягат от всичко това в светове, създадени от собствената им фантазия, с помощта на наркотици.

            В момента тенденцията “силният подтиска слабия” явно е в кулминацията си. Честно казано, съвременният свят е една епоха на разврата. Ясно е, че това явление в обществото не е само следствие от борбата за оцеляване. Причините се коренят най-вече в свръхразвитата в материално и научно отношение цивилизация. Това поражда у младите хора изключителен материализъм и егоизъм, което ги изпълва със страх, макар и да играе основна роля за общественото благополучие. Какво може да бъде разрешението? Безспорно, това е развитието на една цивилизация на нравствените добродетели, където естествената нагласа на човека да твори и създава, да доминира над материалното или поне да не изостава от него.

            Основната цел на Таекуон-до е да намали желанието за агресия, като въздейства на отношенията между силния и слабия с помощта на сила, която се основава на хуманност, справедливост, морални ценности, мъдрост и вяра, като по този начин спомага за изграждането на един по-добър и мирен свят.

            Всички хора, независимо от своята възраст, се страхуват от смъртта и съжаляват, че не могат да живеят стотици години като боровете или костенурките. Справедливите хора негодуват от факта, че справедливостта не винаги побеждава тиранията на силата. Има два начина за разрешаване на тези проблеми: първият – чрез дисциплина на съзнанието, вторият – чрез физическа тренировка. Аз искрено се надявам, че с помощта на Таекуон-до, човек може да натрупа достатъчно сила, за да стане пазител на справедливостта, да се изправи срещу упадъка в обществото и да достигне най-високото ниво на облагородяване на човешкия дух. Воден от тази духовна цел, аз посвещавам бойното изкуство Таекуон-до на хората по целия свят.

Философията на Таекуон-до се основава на етични, морални и духовни принципи, на чиято основа хората може да живеят заедно, в хармония.

Елементите на това бойно изкуство формите – тул са вдъхновени от идеалите и подвизите на великите мъже в историята на Корея. Това са видни военни и граждански лидери на Корея – страна, която в последните пет хилядолетия, никога не е завоювала свои съседи. Тези хора са се сражавали смело или са се жертвали в защита на Родината си от вражески наествия. Давайки имената на формите, аз също така използвах и имената на патриоти, които доброволно са отдали живота си за освобождението и независимостта на Корея от окупацията на Япония. Всеки тул (форма) в Таекуон-до изразява идеите и действията на великия човек, в чиято чест е назован. Занимаващите се с Таекуон-до трябва да помнят чистите намерения, които символизира всеки един тул.

За това, при никакви обстоятелства, от нито един човек и от нито една групировка, Таекуон-до не бива да бъде използвано за агресивни, егоистични или жестоки цели. Също така – никога не трябва да се използва с търговски или политически цели. Аз установих следните философски принципи, които да бъдат крайъгълни камъни на Таекуон-до, и по които трябва да живеят всички прилежни последователи на това бойно изкуство:

1. Бъди изпълнен с решимост - да вървиш по пътя, независимо, че пътят може да е труден, и да правиш това, което е необходимо, независимо, че то може да не е лесно.

2. Бъди внимателен със слабите и твърд със силните.

3. Задоволявай се с това, което имаш като пари и положение в обществото, но никога с уменията, които си постигнал.

4. Винаги довършвай това, което си започнал, независимо дали е голямо или малко.

5. Бъди добър учител за всички, независимо от тяхната религия, раса или идеология.

6. Не се поддавай на репресия или заплахи, когато преследваш благородна кауза.

7. Учи на отношение и майсторство по-скоро чрез делата си, а не чрез думи.

8. Бъди винаги такъв, какъвто си, независимо от това, че обстоятелствата могат да се променят.

9. Стани вечният учител, този, който на младини учи чрез тялото си, на старини с думи, а след смъртта си чрез своето завещание.