Дигитализацията промени концепцията за детството

Дигитализацията промени концепцията за детството, което през последните години е предимно дигитално. Резултатът е нарушена концентрация и трудно задържане на вниманието при децата.

Крайният ефект от електронните устройства и tik-tok са занижени когнитивни функции, лоша дисциплина и занижен социален успех.

????С тренировките по таекуон-до децата могат не само да усъвършенстват физиката си, но да се изградят като самостоятелни и по-отговорни личности, които си поставят цели и ги преследват. Таекуон-до възпитава на дисциплина и концентрация у подрастващите, на толерантност, уважение, честност, почтеност и последователност.

Треннировките в ABC FIGHT CLUB за деца между 5 и 9 години се провеждат в понеделник, сряда и петък от 17.30 до 18.30 ч.

????Национален стадион "Васил Левски", сектор Б, вход 1, зала 5 Б