ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ТАЕКУОН-ДО 11.04.1955

Какво означава понятието ”Таекуон-до”?

Може да се каже, че Таекуон-до е начин на живот.

Таекуон-до - това е един от видовете бойни изкуства (самоотбрана без оръжие). Но това далеч не е всичко.

Таекуон-до включва в себе си стил на мислене и начин на живот, основани на висок морал, поведенчески концепции и дух на самодисциплина.

Таекуон-до - това е научно обоснован способ за използване на собственото тяло с цел самоотбрана, който позволява, в резултат на интензивни физически и духовни тренировки, необичайно да се разшири диапазонът на индивидуалните възможности на човека.

Таекуон-до - това е вид бойно изкуство, което няма равно на себе си по мощност и ефективност на техниките. Съдържащите се в това изкуство дисциплина, техника и дух, са средства за развитието на чувство на справедливост, твърдост, хуманизъм и целеустременост у практикуващите го. Духовната култура отличава истинския майстор от дилетанта, който се усъвършенства само в техническите аспекти на бойното изкуство.

Корейската дума ”Тае” означава ”изпълнение на удари с крака или в скок”, ”Куон” - ”юмрук” или нанасяне на удари или чупене с ръка, а ”До” - ”изкуство, път” - път на истината, който идва от древността, покрит със святост и мъдрост. Трите срички заедно съставят значението на думата ”Таекуон-до” като система от духовни тренировки и техники на самоотбрана без оръжие, а също така и майсторски изпълнения на техники, удари, блокове и скокове, изпълнявани с голи ръце и крака за поражението на една или няколко цели (противника).

Таекуон-до позволява на физически по-слабите да се сдобият с мощно „оръжие“ – да овладеят увереността в своите сили затова, че са в състояние да защитят себе си или другите.

Неправилното използване на Таекуон-до може да доведе до летален изход. За да се предотврати това, е необходимо постоянно акцентиране на вниманието върху усъвършенстване на моралните качества у практикуващите.

Редовните тренировки са необходимо условие за поддържането на добра форма и физическа кондиция. По време на тренировките се развиват всички крайници на тялото. Само този, който се е научил да владее своите крайници, е способен при дадено движение да развие мощ и сила. След овладяването на тези умения, предстои да се научи как се предава тази мощ към тялото на съперника, направлявайки я в точно определена зона на тялото, където са разположени уязвимите точки. В този период на обучение на ученика е необходимо постоянно да се напомня, че Таекуон-до е изкуство предимно на самоотбраната, с цел бързото обезвреждане на нападател.

Болшинството атакуващи техники в Таекуон-до се базират на взаимодействието на две сили. Първата е свързана с въздействието на тялото на съперника в резултат на удара, а втората - с инерцията на движещите се части от тялото на съперника. Правилното използване на постъпателното движение на тялото на съперника е достатъчно, за да му се нанесе силен удар, който да го повали.

Постоянно трениращите Таекуон-до, а също така и майсторите в този вид бойно изкуство, изпълняват движенията и техниките автоматично, без да се замислят нито за секунда. Може да се каже, че тези движения са се превърнали в условни рефлекси. Необходими са системни тренировки за овладяването на защитните и атакуващи движения. Придобива се мълниеносна реакция и техника за отработване на силни удари, с които, при необходимост, може да се спаси живот.

Акцентът се поставя върху необходимостта от систематични тренировки за овладяването на техниките на защита и атака. Прекараните в тренировъчната зала часове никога няма да се окажат напразни. Мълниеносната реакция и отработването на силни удари при необходимост може да спасят вашия живот или да са ви полезни в други случаи.

Дори да се практикува Таекуон-до по здравословни причини, то полученото в процеса на тренировките удовлетворение, напълно ще оправдае отделеното време. Ето защо практикуването на Таекуон-до с оздравителна цел е подходящо за млади и възрастни, жени и мъже.

Що се отнася до жените, то те несъмнено ще намерят Таекуон-до за неоценимо средство, в случай на необходимост да се освободят от натрапници. В повечето случаи, разказите за жени, които умеят да се защитават сами, се възприемат като небивалици. Но с овладяването на техники от Таекуон-до, жените действително ще имат възможност да направят това.

В Таекуон-до има различни впечатляващи техники. Ето някои от тях:

- Удар с крак със скок над мотоциклет или стоящи в линия 11 човека;

- Чупене на дебела дъска, закрепена на височина 3 м;

- Разбиване на керемиди с резеца на дланта;

- Чупене на няколко дъски с дебелина 18 см;

- Последователна атака на две цели с един и същ крак в скок и т.н.

За обикновения човек, подобни техники изглеждат свръхестествени или безсмислени. Но тези, които сериозно се занимават с Таекуон-до, и лично ги демонстрират, знаят, че в тях няма нищо свръхестествено. Казаното до тук съвсем не означава, че в процеса на тренировки по Таекуон-до се изисква от учениците да правят това, което е неизпълнимо.

Из "Енциклопедия по Таекуон-до" ген.Чой Хонг Хи