АBC FIGHT CLUB ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

✔️Индивидуалната тренировка е услуга, която включва синтезирана, добре подготвена база знания, която е съобразена с физическите възможности и ниво на подготовка на желаещия да се занимава.

✔️Индивидуалната тренировка е услуга, която включва синтезирана, добре подготвена база знания, която е съобразена с физическите възможности и ниво на подготовка на желаещия да се занимава.

✔️Продължителността на заниманието е в рамките на един астрономически час, като се следи за правилното изпълнение на всяко техника, боен приом и отработване на бойна техника.

✔️Индивидуалните занимания са целенасочени и персонализирани , имат за цел да повишат качествата и уменията на трениращия за максимално кратък период от време!

За повече информация: в офиса на ABC FIGHT CLUB тел. +359 879 63 63 14
www.abcfight.com