Колко важна е основната техника в таекуон-до? Част 2

Всяко усъвършенстване стъпва на доброто заучаване на основата - още от практиката в тренировъчната зала на ABC Fight Club

Всичко, което правим в таекуон-до, независимо към кой „стил" принадлежи то (ITF или WTF), независимо дали го практикуваме като спорт, самоотбрана, система за здравословен начин на живот, се прави чрез изпълнението на основна техника (гибон донг джак). Ако играем спаринг, използваме (или поне - би трябвало) основни техники срещу нашия противник; ако изпълняваме форми, също използваме основни техники. Ако се налага да се защитаваме срещу нападател, тогава прилагаме основните техники по практичен начин. И така - какво точно е основна техника? Най-популярното (и най-общото) определение е:
Блокиращи техники (магки)
Атакуващи техники с ръце (чируги)
Техники с крака (чаги)
И това е. Всяка от трите категории може да бъде разделена на отделни части. Блоковете (магки) се делят на блокове на горно, средно и долно ниво. И те могат да бъдат разделени на още по-малки подгрупи: например - блок с външната страна на предмишницата (пакат палмок), блок с вътрешната страна на предмишницата (ан палмок), блокове при атака с нож и т.н. 
Обикновено днес тренировките за основна техника преминават като групата се строява в редици и изпълнява с броене поредица от блокове и удари с ръце и крака, придвижвайки се напред и назад в залата. Понякога се тренират и комбинации на повече от един блок или удар. Но наред с това тренировката за основна техника може да бъде разширена и в миналото това е било честа практика. Разбира се, основните техники трябва да се тренират и по познатия ни начин: В редици, с броене, всеки блок и удар отделно, за да се постига все повече и повече сила, скорост и точност на техниката. Но какво още може да направим? Още първите майстори в таекуон-до са използвали различни способи, за да усъвършенстват своята техника и един от най-важните от тях е т.нар. закаляване на ударните повърхности (dallyon joo). Най-известният начин за това е чрез т.нар. макивара (на японски) - дъска, с покритие от канап, която служи за отработване на удари. Част от тренировката на почти всички блокове и удари с ръце и крака включвала постоянно закаляване на ударните повърхности чрез стотици и стотици повторения на макивара. Тренировката на удари, при която има пълен контакт, както и закаляването на ударните повърхности, са смятани за много важни в миналото. Толкова важни, колкото и тренировката на основна техника с повторенията в редици с движение напред и назад. Отделяло се е не малко време, за да се тренира всяка техника на макивара, с постепенно увеличаване на силата на ударите, с цел да бъде използвана в боен контекст. Тази методика на тренировка, използвана, за да усъвършенства гибон донг джак в съвременността се практикува все по-рядко, заради фокусирането предимно върху спортния аспект на таекуон-до. Закаляването на ударните повърхности чрез удари върху дъска с навит на нея канап изглежда излишно: Защо да го правим, след като по време на състезание не може да използваме удари с ръце с максимална сила, заради ограничаващите спортни правила? Защо да закаляваме ударни повърхности например на юмрука, за да не усещаме болка при удара, след като на спаринг ръцете ни са защитени с ръкавици? 
Закаляването на ударните повърхности (dallyon joo) не е толкова важно, ако всичко, което искаме от таекуон-до, е спорт. Но е много важно, за да се придържаме и днес към оригиналния характер на бойното изкуство. Dallyon joo цели не само усъвършенстване на силата и скоростта на ударите и блоковете, но също така тренира и точността им - нещо, което е първостепенно в контактните бойни изкуства. Ако перифразираме старите майстори - точността е най-важното в бойните изкуства. В реален бой най-често имаш само един шанс, за да удариш противника си, и това означава, че трябва да го обезвредиш само с една техника. Това също се е тренирало с разнообразни способи - някои от тях изключително фини като например - закаляване на пръстите с цел да се прилагат удари в точно определени жизнени точки на тялото. 
Следва...