Колко важна е основната техника в таекуон-до? ЧАСТ 3

Всяко усъвършенстване стъпва на доброто заучаване на основата - още от практиката в тренировъчната зала на ABC Fight Club

Една, понякога пренебрегвана част от тренировката на основна техника (гибон донг джак), е здравният аспект. Ако техниките в таекуон-до се изпълняват коректно, е доказано, че водят до подобрение на здравето. Правилно изпълнените стойки укрепват мускулите на краката и това е само един от плюсовете на стойките в таекуон-до, наред с това, че усвояването им има и практически ползи. Движението от таза, изпълнявано заради теорията на силата, заздравява мускулите на кръста и долната част на гърба. Техниките с ръце укрепват както мускулите на ръцете, така и на гърба, а високите ритници водят до подобряване на координацията... и т.н. И всичко това, комбинирано със специфичното дишане при тренировката на основни техники в таекуон-до е изключително благоприятно за вашето тяло. 
Добре е, когато тренирате, да отчитате следното: Вашата тренировка на гибон донг джак би трябвало да съответства на вашите цели в таекуон-до. Хубаво е, да си дадете сметка дали тренирате основните техники само заради бойното изкуство, или и заради спортния аспект. В първия случай най-често е достатъчно да ги заучавате по традиционния метод - с много повторения, строени в редица, с ходене напред и назад, като разнообразявате това със закаляването на ударните повърхности (dallyon joo). А, ако тренирате и за спорта, би трябвало да практикувате основните техники и в контекста на спаринг - срещу човек, на съответната дистанция, с „влизане" на удара и т.н. За да е ефективна тренировката, винаги следвайте целта, която сте си поставили. 
Широко разпространена заблуда е, че основна техника се тренира, за да усъвършенстваме изпълнението на форми (което пак навежда само на спортно-състезателния аспект или на покриването на изпити за степени). В действителност, таекуон-до съдържа много повече и по-разнообразни техники, отколкото включват формите. Успоредно със заучаването на основните техники, вие трябва да научите и какво е тяхното приложение. Като, с напредъка на трениращите, все по-често те самостоятелно се опитват да открият още и още от приложенията на едно движение. 
Ако разгледате оригиналното издание на Енциклопедията на таекуон-до, ще видите в него изключително рядко срещани удари и блокове. Например - мушкащи удари с пръсти в определени точки под определен ъгъл, „мечата лапа", сложни удари с крака със скок и с въртене... Някои от тези техники са включени в някои от формите за високи степени... но какво правите, ако тренирате с години, и няма да стигнете до тях? Тогава може да ги практикувате като тренировка на гибон донг джак, което е изключително важно, за да следваме оригинала на таекуон-до. В противен случай, постепенно много от тези техники ще изчезнат и ще бъдат забравени. И - не, таекуон-до не е ориентирано предимно към формите, а към техниките. За широката публика приложението на техниките в една форма в по-голямата си част остава непонятно. Но вие би трябвало да сте осъзнали, че има много по-голямо разнообразие от техники от тези, които се изпълняват във формите, и че има много по-голямо приложение на една техника от това, което включва една форма. Затова тренировката на основна техника и тренировките на форми, или на спаринг, или на хосинсул, или на който и да е друг аспект от таекуон-до са различни неща, които се допълват.